Logo UNIWHEELS

Ochrona danych

Ochrona danych

Spółka UNIWHEELS AG traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie i ściśle przestrzega zapisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz obowiązujących nas krajowych przepisów dotyczących ochrony danych. Poniżej w przystępny sposób przybliżymy zagadnienia dotyczące rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych.

Spółka UNIWHEELS AG stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony swojej strony internetowej oraz administrowanych danych przed umyślnymi lub przypadkowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób nieuprawnionych. Jeżeli przechowujemy lub przetwarzamy dane osobowe, to odbywa się to w profesjonalnie zabezpieczonym centrum danych w Niemczech. Nasze serwery chronione są przez firewall oraz oprogramowanie antywirusowe. Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych oraz przypisywanie użytkownikom ról i uprawnień jest dla nas czymś oczywistym. Istniejące już środki zabezpieczające są stale doskonalone, odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Nazwa i dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Poniższe informacje dotyczące ochrony danych odnoszą się do przetwarzania danych przez spółkę UNIWHEELS AG, e-mail: datenschutz(at)de.uniwheels.com, telefon: +49 (0) 6322 9899 - 6400, telefax: +49 (0) 6322 9899 – 6401.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. Dane osobowe obejmują np. informacje takie jak nazwiska, adresy, numery telefonów lub także adresy e-mail.

Gromadzenie i przechowywanie danych podczas wizyt na naszej stronie internetowej

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej dane, które przesyłane są przez daną przeglądarkę, gromadzone są przez serwer www do udostępniania danych i częściowo przechowywane w plikach protokołów, tak zwanych logach. Są to informacje tj. stosowany system operacyjny, używana przeglądarka internetowa i jej wersja, kraj odwiedzający, nazwa hosta danego komputera ze spseudonimizowanym adresem IP, godzina wejścia, tzw. referrer (wcześniej odwiedzona strona), godzina zapytania serwerowego, transmitowana ilość danych oraz pobrane pliki, jednak widoczne tylko w postaci zestawienia. Na podstawie tych danych nie jest możliwe personalne odniesienie do spółki UNIWHEELS AG, ponieważ adres IP jest pseudonimizowany. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Dane są gromadzone i przechowywane w celu zagwarantowania sprawnego nawiązania połączenia, komfortowego użytkowania naszej strony, analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz w dalszych celach administracyjnych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Gromadzenie i przechowywanie danych podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

Spółka UNIWHEELS AG oferuje Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Do wysłania formularza konieczne jest podanie danych obowiązkowych oznaczonych gwiazdką. Pozostałe dane są dobrowolne. Przetwarzanie danych w celu nawiązania z nami kontaktu odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Dane osobowe gromadzone przez nas na potrzeby obsługi formularza kontaktowego są automatycznie usuwane po opracowaniu zapytania.

Gromadzenie i przechowywanie danych podczas korzystania z naszego newslettera

Na niektórych naszych stronach istnieje możliwość subskrybowania newslettera. Newslettery zawierają informacje i wskazówki dotyczące naszych produktów. Aby otrzymywać newsletter, należy wypełnić odpowiedni formularz. Przy tym wymagane jest podanie danych osobowych takich jak nazwisko i adres e-mail. Pozostałe dane są dobrowolne. Przetwarzanie danych w celu subskrypcji newslettera odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Dane wykorzystywane są jedynie do przesyłania zamówionego newslettera i nie są udostępniane osobom trzecim. W przypadku rezygnacji z newslettera zgromadzone dane są przez nas niezwłocznie usuwane.

Gromadzenie i przechowywanie danych podczas wizyt w naszym sklepie internetowym

Przetwarzanie danych w ramach naszego sklepu internetowego odbywa się w związku ze złożonym przez Państwa zamówieniem i/lub dokonaną rejestracją, i zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO jest niezbędne do wyżej wymienionych celów w celu odpowiedniego opracowania Państwa zamówienia oraz obustronnego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży.

Dane osobowe gromadzone przez nas na potrzeby realizacji zamówienia przechowywane są do upływu ustawowego okresu przechowywania, a następnie usuwane, chyba że zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO ze względu na obowiązki przechowywania lub dokumentacji przewidziane przepisami prawa podatkowego lub handlowego jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania przez dłuższy okres czasu lub wyrazili Państwo zgodę na ich dalsze przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Konto użytkownika

Aby móc składać zamówienia w naszym sklepie internetowym, każdy klient musi założyć konto klienta, które jest chronione hasłem. Konto zawiera historię złożonych zamówień, zamówienia w toku oraz utworzone przez klienta tzw. listy życzeń. Po opuszczeniu sklepu internetowego poprzez naciśnięcie przycisku „Wyloguj“ klient zostaje automatycznie wylogowany. Nie ponosimy odpowiedzialności za nadużycie hasła, jeżeli przyczyna nie leży po naszej stronie.

Składanie zamówień

Gromadzimy wszystkie dane podane przez klienta w ramach realizacji zamówienia. Są to nazwisko i imię, adres, dane dotyczące płatności, adres e-mail, numer telefonu i przynależność do firmy. Dane te gromadzone są w celu umożliwienia Państwa identyfikacji jako naszego klienta, w celu obsługi i realizacji Państwa zamówienia, na potrzeby korespondencji i wystawienia faktury, w celu realizacji ew. istniejących roszczeń z tytułu odpowiedzialności oraz dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń wobec Państwa, w celu zapewnienia administracji technicznej naszej strony internetowej oraz zarządzania danymi naszych klientów.

Oprogramowanie do analizy ruchu na stronie internetowej „Matomo“

Niniejsza strona korzysta z oprogramowania do analizy ruchu odwiedzających stronę, Matomo (www.matomo.org), które umożliwia gromadzenie i przechowywanie związanych z tym danych. Za pomocą tego oprogramowania realizujemy nasz uzasadniony interes związany ze statystyczną analizą zachowań użytkowników w celach optymalizacji oraz marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W oparciu o te dane w tym samym celu mogą być tworzone i analizowane spseudonimizowane profile użytkowników. Dlatego w Państwa komputerze zapisywane są tak zwane pliki cookie, tzn. pliki tekstowe. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej zebrane przez pliki cookie (wraz z Państwa zanonimizowanym adresem IP) przechowywane i przetwarzane są na naszym serwerze w Niemczech. Informacje zebrane przez cookie w spseudonimizowanym profilu użytkownika nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji użytkownika tej strony internetowej i nie są kojarzone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Adres IP niezwłocznie po jego przetworzeniu, a jeszcze przed zapisaniem jest anonimizowany. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej¬¬; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej¬¬¬. W przypadku braku zgody na gromadzenie i analizę danych podczas korzystania ze strony internetowej w dowolnym momencie mogą Państwo wyrazić sprzeciw, zaznaczając okienko na końcu tego akapitu. Zostanie wtedy ustawiony opt-out cookie, który zapobiega gromadzeniu przez Matomo danych podczas przyszłych wizyt na stronie. Należy pamiętać o tym, że w przypadku usunięcia plików cookie typu opt-out należy ponownie dokonać tego ustawienia.

Brak zgody:

Media społecznościowe

Facebook

Na niektórych naszych stronach znajdują się wtyczki serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, (www.facebook.com) Wtyczki serwisu Facebook można rozpoznać po logo Facebooka lub po przycisku „Lubię to” znajdującym się na naszej stronie. Wykaz wtyczek serwisu Facebook dostępny jest tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Podczas wizyty na naszej stronie internetowej po włączeniu wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem portalu Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, korzystając z urządzenia o danym adresie IP. Jeżeli klikną Państwo przycisk „Lubię to“, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, mają Państwo możliwość linkowania naszych stron na Państwa profilu. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Informujemy, że jako posiadacz strony nie posiadamy wiedzy na temat transferowanych treści oraz ich wykorzystania przez serwis Facebook. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przyporządkowywał wizyty na naszych stronach do Państwa konta w serwisie Facebook, mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta użytkownika. Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych serwisu Facebook pod adresem www.facebook.com oraz https://de-de.facebook.com/policy.php.

Instagram

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te oferowane są przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (www.instagram.com) Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem serwisu Instagram. W ten sposób Instagram otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, korzystając z urządzenia o danym adresie IP. Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie Instagram, to poprzez kliknięcie na przycisk Instagrama mogą Państwo zlinkować treści naszej strony ze swoim profilem. Dzięki temu Instagram może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych serwisu Instagram pod adresem www.instagram.com oraz http://instagram.com/about/legal/privacy/.

YouTube

Nasze strony zawierają między innymi wtyczki portalu YouTube, obsługiwanego przez Google Inc. (www.youtube.com). Po wejściu na naszą stronę zawierającą wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer Youtube informowany jest, które strony naszej witryny zostały odwiedzone przez użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie YouTube, to serwis YouTube będzie mógł przyporządkować Państwa odwiedziny na stronach do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo wykluczyć możliwość takiego przyporządkowania poprzez wylogowanie się ze swojego konta. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania Państwa danych przez YouTube można znaleźć w zamieszczonej w serwisie informacji o ochronie danych na stronie www.youtube.com oraz pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Pliki cookie

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej oraz udostępnienia określonych funkcji. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka tymczasowo zapisuje na komputerze użytkownika. Nie powodują żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Z reguły są to tak zwane plików cookie sesji, które po opuszczeniu strony są automatycznie usuwanie. Mogą być również wykorzystywane pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i służą do rozpoznawania użytkownika podczas jego kolejnej wizyty na stronie. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby użytkownik był informowany o korzystaniu z plików cookie. Oprócz tego można określić, w jakich przypadkach dozwolone jest stosowanie plików cookie, czy pliki cookie mają być usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki i jakie pliki cookie mają być generalnie blokowane. W przypadku deaktywacji plików cookie nie możemy zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.

Ta strona internetowa korzysta z następujących plików cookie:

Nazwa _pk_id.3.d8d8 _pk_ses.3.d8d8 PIWIK_SESSID PHPSESSID cookieconsent_dismissed
Typ ID cookie session cookie session cookie session cookie consent cookie
Opis oprogramowanie Matomo oprogramowanie Matomo oprogramowanie Matomo sesja PHP zgoda na cookie
Okres przechow 1 rok koniec sesji koniec sesji koniec sesji 1 rok

Udostępnianie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe udostępniamy osobom trzecim tylko wtedy, gdy udzielili Państwo wyraźnej zgody zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, gdy udostępnienie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest konieczne do dochodzenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych i brak jest podstaw do uznania, że posiadają Państwo przeważający, podlegający ochronie interes w nieujawnieniu danych, w przypadku, gdy istnieje ustawowy obowiązek ujawnienia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO oraz jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO jest to konieczne do realizacji nawiązanego z Państwem stosunku umownego. W ostatnim przypadku Państwa dane osobowe udostępniane są wyłącznie usługodawcom uczestniczącym w wykonaniu umowy, jak np. firmie logistycznej, której zlecono dostawę, lub bankowi obsługującemu płatności. W przypadku udostępniania Państwa danych osobowych osobom trzecim zakres przekazywanych danych ogranicza się do niezbędnego minimum.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, to zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją lub sprzeciw dotyczy przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego. W ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które będzie przez nas realizowane bez wskazania szczególnej sytuacji. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługującego Państwu prawa do odwołania zgody lub sprzeciwu wystarczy wysłać wiadomość na wyżej podany adres e-mail.

Prawo do informacji, usuwania i blokowania danych

Ustawa gwarantuje prawo do uzyskania w dowolnym momencie nieodpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych. Dotyczy to informacji o pochodzeniu danych, możliwych odbiorcach oraz celu przetwarzania danych. Ponadto użytkownicy maja prawo do korygowania, blokowania lub usuwania danych. W tym wypadku można skontaktować się z właścicielem tej strony, korzystając z wyżej podanych danych kontaktowych lub naszej stopki informacyjnej (impressum).

Możliwość złożenia skargi

W przypadku domniemanych naruszeń obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych prosimy o informację. Niezwłocznie ją zweryfikujemy i podejmiemy konieczne środki. Ponadto mają Państwo możliwość złożenia skargi we właściwych organach ds. ochrony danych osobowych.

Stan na maj 2018 r.